जेष्ठता यादी, पदोन्नती यादी, विभागीय परीक्षा

दिनांक विषय 11/02/2022 पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियंता ज्येष्ठता यादी 2022 02/02/2022 संगणक अभियांत्रिकी जेष्ठता यादी 2022 29/12/2021 अग्निशमन सेवा संवर्ग ज्येष्ठता यादी 2022 23/11/2021 मुख्याधिकारी परिक्षार्थीच्या यादीत पात्र असलेले कर्मचारी यादी 22/11/2021 संवर्ग विभागीय परीक्षा 2021 निकाल दि 22/11/2021 22/11/2021 विभागीय परीक्षा निकाल 29/09/2021 संवर्ग (सरळसेवा + समावेशन) विभागीय परीक्षा 2021 08/07/2021 मुख्याधिकारी पदोन्नती संवर्ग …

Read moreजेष्ठता यादी, पदोन्नती यादी, विभागीय परीक्षा

 4,520 total views,  2 views today

Share This On :
error: