जेष्ठता / पदोन्नती कर्मचारी यादी

दिनांक विषय 20/05/2021 रोजंदारी कर्मचारी समावेशन बाबत नगर विकास आयुक्त यांचे आदेश 20/05/2021 रोजंदारी कर्मचारी नियुक्ती यादी बाबत परिशिष्ट अ 12/05/2021 कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा जेष्टता यादी 2020-21 12/05/2021 स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा जेष्ट्ता यादी 2020-2021 12/05/2021 लेखापाल व लेखापरीक्षक सेवा जेष्टता यादी 2020-2021 31/03/2021 विभागीय परीक्षा संधी बाबत शासन निर्णय 18/03/2021 पाणीपुरवठा मलनिस्सारण व …

Read moreजेष्ठता / पदोन्नती कर्मचारी यादी

 1,794 total views,  2 views today

Share This On :