जेष्ठता यादी, पदोन्नती यादी, विभागीय परीक्षा

दिनांक विषय 29/12/2021 महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा संवर्ग अंतिम सेवाज्येष्ठता याद्या 2020-2021 23/11/2021 मुख्याधिकारी परिक्षार्थीच्या यादीत पात्र असलेले कर्मचारी यादी 22/11/2021 संवर्ग विभागीय परीक्षा 2021 निकाल दि 22/11/2021 22/11/2021 MUNICIPAL_STATE_CADRE_DEPARTMENTAL_EXAM_FINAL_RESULT 29/09/2021 संवर्ग (सरळसेवा + समावेशन) विभागीय परीक्षा 2021 08/07/2021 मुख्याधिकारी पदोन्नती संवर्ग विभागिय परिक्षा तारीख निश्चिती व अभ्यासक्रम 07/07/2021 विभागीय परीक्षा तारीख निश्चिती बाबत. 20/05/2021 …

Read moreजेष्ठता यादी, पदोन्नती यादी, विभागीय परीक्षा

 2,966 total views,  6 views today

Share This On :
error: