नागरी सेवा रजा नियम १९८१

व्याख्या – ( नियम क्र. १० ) : सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास कार्यालयात अनुपस्थित राहण्याची दिलेली परवानगी म्हणजे रजा होय.१) रजा ही कर्मचाऱ्याला ‘हक्क’ म्हणून मागता येत नाही.२) रजा मंजूर करणे अथवा न करणे हा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा अधिकार आहे.३) कर्मचाऱ्याने मागितलेल्या रजेच्या प्रकारात रजा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला बदल करता येणार नाही.  रजा मंजूर …

Read moreनागरी सेवा रजा नियम १९८१

 4,648 total views,  4 views today

Share This On :

देयक सादर करणेची पद्धती

प्रास्ताविक महाराष्ट्र शासनाच्या वित्तीय संरचनेतील कोषागारे हा महत्त्वाचा दुवा आहे. शासनाचे आर्थिक व्यवहार सुलभरित्या पार पाडण्यासाठी शासनाने विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन शासनाच्या विविध योजना व विकास कार्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाची जबाबदारी अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच कोषागारे आणि उपकोषागारे कार्यालयांना पार पाडावी लागते. अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच कोषागारे आणि …

Read moreदेयक सादर करणेची पद्धती

 4,065 total views,  6 views today

Share This On :

वेतन पडताळणी मार्गदर्शिका

सौजन्य : वेतन पडताळणी मार्गदर्शिका , संचालनालय , लेखा व कोषागारे , महाराष्ट्र राज्य प्रस्तावना महाराष्ट्र शासनाच्या वित्तीय संरचनेत संचालनालय , लेखा व कोषागारे महत्वाची भूमिका पार पाडतात. संचालनालय , लेखा व कोषागारे या कार्यालयाची स्थापना दिनांक १ फेब्रुवारी १९६२ रोजी झाली आहे. संचालक , लेखा व कोषागारे यांच्या अधिनस्त वेतनपडताळणी पथकांकडून सर्व शासकीय कार्यालयातील …

Read moreवेतन पडताळणी मार्गदर्शिका

 4,260 total views,  4 views today

Share This On :

नगर परिषद कर्मचारी

कार्यालयीन आदेश व कार्यपद्धती दिनांक सारांश विषय 11/05/2020 मत्ता दायित्व मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर मुदतवाढ देणे बाबत 04/07/2019 पद भरती पदभरती मध्ये मराठा-आरक्षण-13% देणे बाबत 01/06/2019 जाहिरात दर मान्यता प्राप्त वृत्तपत्र जाहिरात दर 04/06/2019 भोजन वेळ राज्य शासकीय कार्यालयात भोजनाची वेळ निश्चित करने बाबत 08/01/2008 संगणक अहर्ता संगणक अहर्ता बाबत 24/04/2014 तोंडी …

Read moreनगर परिषद कर्मचारी

 3,894 total views,  4 views today

Share This On :

संवर्ग अधिकारी

बदली धोरण , नियुक्ती , समावेशन , निलंबन दिनांक सारांश विषय 09/07/2021 बदली कोविड काळात कर्मचारी बदली धोरण 14 ऑगस्ट पर्यंत 07/07/2021 विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा तारीख निश्चिती बाबत 30/06/2021 अनुकंपा संवर्ग कर्मचारी अनुंकपा नियुक्ती संगणक अभियांत्रिकी सेवा 30/06/2021 अनुकंपा संवर्ग कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ती कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा 04/06/2021 पदस्थापना स्वच्छता निरीक्षक पदस्थापना आदेश …

Read moreसंवर्ग अधिकारी

 3,977 total views,  6 views today

Share This On :
error: