Audio Book

यात प्रख्यात लेखकांचे प्रहसन आपण येथे ऐकू शकता किंवा download करून आपल्या सवडी नुसार प्रवासात किंवा घरी आराम करत असताना विरंगुळा घेताना ऐकू शकता.

  • पु.ल.देशपांडे यांचे कथाकथन
१) अंतू बर्वा – लेखक पु. ल. देशपांडे
२) नारायण – लेखक पु.ल. देशपांडे
३) मुंबईकर – लेखक पु.ल. देशपांडे
४) बटाट्याची चाळ – लेखक पु.ल. देशपांडे
५) रावसाहेब – लेखक पु.ल .देशपांडे
६) हरितात्या – लेखक पु.ल. देशपांडे
७) सखाराम गटणे – लेखक पु.ल. देशपांडे
  • लेखक व. पु. काळे यांचे कथाकथन
१) लोकल मधील प्रवास – लेखक व. पु. काळे
२) प्रेमात पडण – लेखक व .पु. काळे
३) सरकारी कर्रमचारी रजा – लेखक व .पु. काळे

 6,263 total views,  3 views today

Share This On :
error: