जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभाग

दिनांक विषय
03/02/2020जन्म मृत्यू घटनांची नोंदणी शासकीय कार्यालयात करून प्रमाणपत्र देणे बाबत
03/06/2019मुस्लिम धर्मात दत्तक मुलाची नोंदणी करण्याबाबत मार्गदर्शन
14/05/2019 विघटनशील शरीराच्या बाबतीत मृत्यूविषयी स्पष्टीकरण
25/03/2019जन्म मृत्यू नोंदणी करताना व अहवाल भरताना घ्यावयाची दक्षता व फलक लावणे बाबत
20/06/2019मृत्यू नोंदणी बाबत आदेश
12/04/2018शासकीय कार्यालयात कार्यालय प्रमुख यांना जन्म मृत्यू निबंधक म्हणून काम करणे बाबत
26/04/2018उशिरा जन्म नोंदणी बाबत सुधारित आदेश
24/08/2018जन्म प्रमाणपत्रात संपूर्ण मुलाचे नाव समाविष्ट करणे
04/08/2017एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या नोंदणीसाठी आधार नंबरची आवश्यकता बाबत
05/01/2017वैद्यकीय अधिकारी यांना विवाह नोंदणी अधिकारी नेमणे बाबत
01/01/1991जन्म मृत्यू अधिनियम मधील तरतुदी बाबत स्पष्टीकरण
जन्म-मृत्यु-अधिनियम-1969

 1,947 total views,  3 views today

Share This On :