जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभाग

दिनांक सारांश विषय
मृत्यू चे कारण प्रमाणपत्र नमुना मृत्यू चे कारण बाबत MCCD form no-4 and 4A
27/05/2022 मृत्यू चे कारण मृत्यू चे कारण प्रमाणपत्र बाबत आरोग्य संचालक यांचे पत्र
01/08/2021 मृत्यू चे कारण मृत्यू चे कारण बाबत MCCD-गाईड लाईन August-2021
01/06/2021 मृत्यू चे कारण शव विच्छेदन नंतर मृत्यू प्रमाणपत्र कारण नमूद करणे MCCD after PM
12/05/2021बाळाचे नाव जन्म नोंदी मध्ये बाळाच्या नावाचा समावेश करणे बाबत
03/02/2020प्रमाणपत्र जन्म मृत्यू घटनांची नोंदणी शासकीय कार्यालयात करून प्रमाणपत्र देणे बाबत
03/06/2019दत्तक मुलमुस्लिम धर्मात दत्तक मुलाची नोंदणी करण्याबाबत मार्गदर्शन
14/05/2019मृत्यू खबर विघटनशील शरीराच्या बाबतीत मृत्यूविषयी स्पष्टीकरण
25/03/2019जन्म मृत्यू नोंदणी जन्म मृत्यू नोंदणी करताना व अहवाल भरताना घ्यावयाची दक्षता व फलक लावणे बाबत
20/06/2019मृत्यू नोंदणी मृत्यू नोंदणी बाबत आदेश
12/04/2018जन्म मृत्यू निबंधक शासकीय कार्यालयात कार्यालय प्रमुख यांना जन्म मृत्यू निबंधक म्हणून काम करणे बाबत
26/04/2018जन्म नोंदणी उशिरा जन्म नोंदणी बाबत सुधारित आदेश
24/08/2018बाळाचे नाव जन्म प्रमाणपत्रात संपूर्ण मुलाचे नाव समाविष्ट करणे
04/08/2017आधार क्रमांक एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या नोंदणीसाठी आधार नंबरची आवश्यकता बाबत
05/01/2017विवाह नोंदणी वैद्यकीय अधिकारी यांना विवाह नोंदणी अधिकारी नेमणे बाबत
01/01/1991तरतुदजन्म मृत्यू अधिनियम मधील तरतुदी बाबत स्पष्टीकरण
अधिनियम जन्म-मृत्यु-अधिनियम-1969

 7,728 total views,  3 views today

Share This On :
error: