नियम / कायदे

अ.क्र विषय 1 ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण नियम 2000 2 राष्ट्रीय हरित कायदा 2010 3 अंपग अधिकार अधिनियम २०१६ ( मराठी ) 4 मुंबई दुकाने व आस्थापना कायदा 1948 5 महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 1981 6 जैव-वैद्यकीय टाकावू पदार्थ (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 1998 7 महाराष्ट्र जैव विविधता नियम 2008 8 Maharashtra-Biological-Diversity-Rules-2008 9 पाणी …

Read moreनियम / कायदे

 7,254 total views,  4 views today

Share This On :

शासन धोरण

अ.क्र विषय 1 नागरी घनकचरा संदर्भात प्रकल्प अहवाल -आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता 2 शासकीय वर्तमानपत्र , टी. व्ही. वरील जाहिरात साठी दर निश्चित करणे बाबत 3 ५० कोटी अंतर्गत २०१९ मध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवड धोरण 4 अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ 5 दिव्यांग धोरण १९९५ 6 नागरी घनकचरा व्यवस्थापन संदर्भात नागरीकांना मार्गदर्शक तत्वे 7 राष्ट्रीय …

Read moreशासन धोरण

 3,929 total views,  4 views today

Share This On :
error: