# माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000

आजच्या तंत्रज्ञान युगात सर्वांना कोणतीही गोष्ट अधिक जलद व कमी कष्ट करता व्हावी असे वाटते . त्याचाच परिणाम म्हणा किंवा गरज म्हणून इंटरनेट आधारित e-commerce पोर्टल , वेगवेगळ्या सेवा सुविधा पुरविणा-या संस्था यांनी त्यांची संकेतस्थळ तयार केली . काहींनी अँप तयार केली तर काहींनी मनोरंजन साठी गेम अँप तयार केली. हि अँप किंवा पोर्टल वापरा …

Read more# माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000

 3,984 total views,  4 views today

Share This On :

# महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व ओद्योगिक नगरी अधिनियम -1965

प्रारंभिक प्रकरण – १ कलम १  संक्षिप्त नाव ,विस्तार व प्रारंभ कलम २ व्याख्या नगरपालिकानगरपालिका क्षेत्र व त्यांचे वर्गीकरण प्रकरण – २ कलम ३ क्षेत्राचा अधिक लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्देश करणे कलम ४ अधिक लहान नगरी क्षेत्राचे वर्गीकरण करणे कलम ५ नगरपालिका क्षेत्राचा फेरवर्गीकरणाचा परिणाम कलम ६ नगरपालिका क्षेत्राच्या सिमामध्ये फेरफार करणे नगरपालिका , …

Read more# महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व ओद्योगिक नगरी अधिनियम -1965

 4,812 total views,  2 views today

Share This On :

# महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015

शासन निर्णय लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ तोंडओळख : महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तीना पारदर्शक , कार्यक्षम व समायोजित लोकसेवा देण्याकरिता आणि त्तसंबंधीत व तदानुषणगीक बाबीकरिता तरतूद करण्यासाठी सदर अधिनियम करण्यात आला. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते, महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये व …

Read more# महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015

 1,544 total views,  2 views today

Share This On :