नगर परिषद कर्मचारी

कार्यालयीन आदेश व कार्यपद्धती दिनांक विषय 11/05/2020 मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर मुदतवाढ देणे बाबत 04/07/2019 पदभरती मध्ये मराठा-आरक्षण-13% देणे बाबत 01/06/2019 मान्यता प्राप्त वृत्तपत्र जाहिरात दर 04/06/2019 राज्य शासकीय कार्यालयात भोजनाची वेळ निश्चित करने बाबत 08/01/2008 संगणक अहर्ता बाबत 24/04/2014 तोंडी आदेश न देणे बाबत 04/02/2013 संगणक अहर्ता अट शिथिल बाबत 10/10/2008 … Read more

 310 total views,  10 views today

Share This On :

संवर्ग अधिकारी

बदली धोरण , नियुक्ती , समावेशन , निलंबन दिनांक विषय 11/07/2019 नवनिर्मित नगरपंचायतीमध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचारी समावेशन बाबत 09/07/2019 निलंबित शासकीय सेवकांना ९० दिवसाच्या कालावधीत दोषारोप पत्र बजावणे बाबत 06/05/2019 राज्यपाल याचे राजपत्र न.प. स्वच्छता निरीक्षक पदासाठी अधिसूचना 15/05/2019 शासकीय सेवकाच्या विनंती वरून एका आस्थापना वरून दुस-या आस्थपाना वर कायम स्वरूपी समावेशन करणे बाबत 08/03/2019 … Read more

 298 total views,  18 views today

Share This On :

संवर्ग प्रारूप निवड यादी

Division Wise Candidate Verification List Exam 2018 Amaravati Division Document verification list Aurangabad Division Document verification list Kokan Division Document verification list Nagpur Division Document verification list Nashik Division Document verification list Pune Division Document verification list Draft List Cadre Service Exam 2018 Civil Engineering Draft list Grade-A Draft list Grade-B Draft list Grade-C Electrical … Read more

 628 total views,  4 views today

Share This On :

जेष्ठता / पात्र – अपात्र कर्मचारी यादी

दिनांक विषय 25/02/2021 संवर्ग विभागीय परीक्षा अभ्यासक्रम 05/02/2021 सरळ सेवेने नियुक्त संवर्ग कर्मचारी यांच्यासाठी विभागीय परीक्षा घेणे बाबत 12/01/2021 रोजदांरी कर्मचारी जेष्टता यादी 05/12/2020 आरोग्य निरीक्षक पात्र अपात्र कर्मचारी यादी 12/11/2020 मुख्याधिकारी संवर्ग गट-ब पदोन्नतीबाबत 12/11/2020 मुख्याधिकारी संवर्ग गट-अ पदोन्नतीबाबत 12/11/2020 मुख्याधिकारी संवर्ग पदोन्नती पत्र 15/01/2018 संगणक अभियांत्रिकी जेष्टता यादी 31/10/2017 स्थापत्य अभियांत्रिकी जेष्ठता यादी … Read more

 1,442 total views,  22 views today

Share This On :

स्थायी निदेश

अ.क्र विषय स्था.नि.क्र-01 नगरपरिषदांची वार्षिक तपासणी – सुधारीत तपासणी नमुने स्था.नि.क्र-03 जिल्हाधिकारी आणि विभागीय स्तरावरिल बैठकीमध्ये राज्यातील नगरपरिषदांचे कामकाज नियंत्रणासाठी 20 कलमी कार्यक्रम विहित करण्याबाबत स्था.नि.क्र-04 न्यायालयीन प्रकरणांकडे प्राधान्याने लक्ष पुरविणेबाबत स्था.नि.क्र-05 नगरपरिषदांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरीता महत्वाच्या उपाययोजना स्था.नि.क्र-06 नगरपरिषद खर्चात काटकसर व नगरपरिषद कर्मचारी पुनर्विलोकन स्था.नि.क्र-09 नगरपरिषद आर्थिक तुट भरुन काढणेबाबत स्था.नि.क्र-10 अध्यक्ष व … Read more

 2,530 total views,  22 views today

Share This On :

मुख्याधिकारी व राज्य संवर्ग

सहायक अनुदान दिनांक विषय 05/02/2021 सहायक अनुदान आदेश फेब्रुवारी २०२१ 06/01/2021 अतिरिक्त सहायक अनुदान 01.04.2018 ते 31.03.2019 अदा करणे बाबत 05/01/2021 सहायक अनुदान आदेश जानेवारी २०२१ 09/11/2020 सहाय्यक अनुदान आदेश नोव्हेंबर २०२० 20/10/2020 सहाय्यक अनुदान आदेश ऑक्टोबर २०२० 21/09/2020 सहाय्यक अनुदान आदेश सप्टेंबर २०२० 08/06/2020 सहाय्यक अनुदान आदेश जून २०२० 17/01/2020 सहाय्यक अनुदान आदेश जानेवारी … Read more

 3,668 total views,  16 views today

Share This On :