संवर्ग अधिकारी

बदली धोरण , नियुक्ती , समावेशन , निलंबन दिनांक सारांश विषय 09/07/2021 बदली कोविड काळात कर्मचारी बदली धोरण 14 ऑगस्ट पर्यंत 07/07/2021 विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा तारीख निश्चिती बाबत 30/06/2021 अनुकंपा संवर्ग कर्मचारी अनुंकपा नियुक्ती संगणक अभियांत्रिकी सेवा 30/06/2021 अनुकंपा संवर्ग कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ती कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा 04/06/2021 पदस्थापना स्वच्छता निरीक्षक पदस्थापना आदेश …

Read moreसंवर्ग अधिकारी

 4,011 total views

Share This On :

संवर्ग निवड यादी

दिनांक विषय 10/03/2021 MAT न्यायाधीकरण आदेशानुसार लेखापाल व लेखापरीक्षक संवर्ग उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी बाबत 04/06/2021 स्वच्छता निरीक्षक पदस्थापना देणे बाबत आदेश 04/06/2021 स्वच्छता निरीक्षक समावेशन बाबत आदेश Division Wise Candidate Verification List Exam 2018 Amaravati Division Document verification list Aurangabad Division Document verification list Kokan Division Document verification list Nagpur Division Document verification list Nashik …

Read moreसंवर्ग निवड यादी

 3,003 total views

Share This On :

जेष्ठता यादी, पदोन्नती यादी, विभागीय परीक्षा

दिनांक विषय 11/02/2022 पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियंता ज्येष्ठता यादी 2022 02/02/2022 संगणक अभियांत्रिकी जेष्ठता यादी 2022 29/12/2021 अग्निशमन सेवा संवर्ग ज्येष्ठता यादी 2022 23/11/2021 मुख्याधिकारी परिक्षार्थीच्या यादीत पात्र असलेले कर्मचारी यादी 22/11/2021 संवर्ग विभागीय परीक्षा 2021 निकाल दि 22/11/2021 22/11/2021 विभागीय परीक्षा निकाल 29/09/2021 संवर्ग (सरळसेवा + समावेशन) विभागीय परीक्षा 2021 08/07/2021 मुख्याधिकारी पदोन्नती संवर्ग …

Read moreजेष्ठता यादी, पदोन्नती यादी, विभागीय परीक्षा

 4,838 total views

Share This On :

दलीत्तेतर योजना

प्रस्तावना महानगरपालिका , नगरपालिका क्षेत्रातील वेगाने वाढणारे नागरीकरण व त्यानुषंगाने उद॒भवणाऱ्या नागरी समस्या, नागरा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोडविण्यासाठी व शहर सुंदर होण्यासाठी तसेच शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी सर्व महानगरपालिका , नगरपरिषदांनी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने प्रयत्न होत असतांन समाजाच्या दुर्बळ घटकातील कुटुंबांचा वास्तव्य असलेल्या वस्त्यांमध्ये नागर सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे विशेष लक्ष …

Read moreदलीत्तेतर योजना

 3,307 total views

Share This On :

सर्वसाधारण रस्ता अनुदान

प्रस्तावना राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या हद्दीतील रस्त्यांची देखरेख दुरूस्ती , रस्ता बांधणी , रस्त्यांचे डांबरीकरण, मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त झालेल्या रस्त्यांची पुर्नबांधणी, रस्ता पुल व रेल्वे पुल बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयारी रस्ता इत्यावी रस्ता व तद्अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान “” व “विशेष रस्ता अनुदान ” अशा दोन प्रकारे “रस्ता अनुदान” देण्यात …

Read moreसर्वसाधारण रस्ता अनुदान

 3,988 total views

Share This On :

स्थायी निदेश

अ.क्र विषय स्था.नि.क्र-01 नगरपरिषदांची वार्षिक तपासणी – सुधारीत तपासणी नमुने स्था.नि.क्र-03 जिल्हाधिकारी आणि विभागीय स्तरावरिल बैठकीमध्ये राज्यातील नगरपरिषदांचे कामकाज नियंत्रणासाठी 20 कलमी कार्यक्रम विहित करण्याबाबत स्था.नि.क्र-04 न्यायालयीन प्रकरणांकडे प्राधान्याने लक्ष पुरविणेबाबत स्था.नि.क्र-05 नगरपरिषदांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरीता महत्वाच्या उपाययोजना स्था.नि.क्र-06 नगरपरिषद खर्चात काटकसर व नगरपरिषद कर्मचारी पुनर्विलोकन स्था.नि.क्र-09 नगरपरिषद आर्थिक तुट भरुन काढणेबाबत स्था.नि.क्र-10 अध्यक्ष व …

Read moreस्थायी निदेश

 6,253 total views

Share This On :

मुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी

सहायक अनुदान दिनांक विषय 20/10/2021 सहायक अनुदान आदेश सप्टेंबर ऑक्टोंबर २०२१ 07/10/2021 महागाई भत्ता 28 % आदेश 07/10/2021 जुलै 2019 थकबाकी असलेला महागाई भत्ता आदेश 11/08/2021 सहायक अनुदान आदेश जुलै २०२१ 13/06/2021 सहायक अनुदान आदेश मे २०२१ 01/06/2021 वर्ष २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्प तरतूद वितरीत करणे बाबत 10/05/2021 सहायक अनुदान आदेश एप्रिल २०२१ 30/04/2021 सहायक अनुदान …

Read moreमुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी

 7,724 total views

Share This On :

जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी कार्यपद्धती

प्रास्ताविक : सार्वजनिक प्राधिकरणामधील जन माहिती अधिकारी, नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळवून देताना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जन माहिती अधिकारी हा या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रशासन व नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत असतो. मूळ पदाच्या जबाबदाऱ्यांबरोबरच, त्याला जन माहिती अधिकारी म्हणूनही अत्यंत कार्यक्षमतेने जबाबदारी पेलावी लागते. या दोन्ही जबाबदाऱ्यांचा कुशलतेने मेळ घालणे, यातच त्याचे कौशल्य सामावलेले …

Read moreजन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी कार्यपद्धती

 3,822 total views

Share This On :

CSR व SSR

With Effictive Date Subject 15/06/2021 MJP Electrical Mechanical SSR 2021-22 01/06/2021 MJP SSR 2021-22 01/10/2020 PWD SSR 2020-21 01/06/2019 Mech_Elect_DSR_2019-20 01/07/2019 PWD SSR 2019-20 01/07/2019 Amravati Region CSR 2019-20 01/07/2018 MJP DSR 2018-19 04/09/2018 PWD-Electrical-CSR 2018-19 19/09/2018 PWD SSR 2018-19 22/09/2017 PWD SSR 17-18 21/11/2013 DCPR for Municipal council and Nagarpanchayt of Maharashtra  7,791 total views

 7,791 total views

Share This On :
error: