मुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी

सहायक अनुदान

दिनांक विषय
20/10/2021 सहायक अनुदान आदेश सप्टेंबर ऑक्टोंबर २०२१
07/10/2021महागाई भत्ता 28 % आदेश
07/10/2021जुलै 2019 थकबाकी असलेला महागाई भत्ता आदेश
11/08/2021 सहायक अनुदान आदेश जुलै २०२१
13/06/2021सहायक अनुदान आदेश मे २०२१
01/06/2021वर्ष २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्प तरतूद वितरीत करणे बाबत
10/05/2021सहायक अनुदान आदेश एप्रिल २०२१
30/04/2021सहायक अनुदान आदेश एप्रिल २०२१
08/04/2021सहायक अनुदान आदेश 2020-21 मधील अनुदान फरक
30/03/2021सहायक अनुदान आदेश मार्च 2021
19/03/2021वर्ष २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्प तरतूद वितरीत करणे बाबत
26/02/2021सहायक अनुदान आदेश फेब्रुवारी २०२१
05/02/2021सहायक अनुदान जानेवारी आदेश पेड इन फेब्रुवारी २०२१
06/01/2021अतिरिक्त सहायक अनुदान 01.04.2018 ते 31.03.2019 अदा करणे बाबत
05/01/2021सहायक अनुदान आदेश जानेवारी २०२१
09/11/2020सहाय्यक अनुदान आदेश नोव्हेंबर २०२०
20/10/2020सहाय्यक अनुदान आदेश ऑक्टोबर २०२०
21/09/2020सहाय्यक अनुदान आदेश सप्टेंबर २०२०
08/06/2020सहाय्यक अनुदान आदेश जून २०२०
17/01/2020सहाय्यक अनुदान आदेश जानेवारी २०२०
11/01/2019सहाय्यक अनुदान आदेश डिसेंबर २०१८
30/08/2019सहाय्यक अनुदान आदेश सप्टेंबर २०१९
01/08/2019सहाय्यक अनुदान आदेश ऑगस्ट २०१९
03/07/2019सहाय्यक अनुदान आदेश जुलै २०१९
03/06/2019सहाय्यक अनुदान आदेश जून २०१९
12/04/2019सहाय्यक अनुदान आदेश एप्रिल व मे २०१९
18/03/2019सहाय्यक अनुदान आदेश फेब्रुवारी २०१९
25/02/2019सहाय्यक अनुदान आदेश जानेवारी २०१९

कार्यप्रणाली , आज्ञावली

दिनांक विषय
12/04/2021ORCAM अधिकारी यांनी प्रणाली वर माहिती भरणे बाबत
25/03/2021UD-MAHAPAY प्रणाली कार्यान्वित करणे बाबत
25/03/2021UD-MAHAPAY प्रणाली परिपत्रक
25/03/2021 शुद्धिपत्रक UD MAHAPAY बाबत
29/01/2021Ease of doing business बाबत विविध सेवा साठी प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी अधिसूचित करणे बाबत
24/08/2020राज्यातील नगरपंचायत साठी बांधकाम परवानगी संगणक आज्ञावली वापर करणे बाबत
23/06/2015नगर विकास विभाग RTS सेवा , आवश्यक कागदपत्रे , फी , सेवा कालावधी अधिसूचित करणे बाबत
09/07/2020TULIP कार्यक्रम राबविणे बाबत
IPAS – Next Finacial Year Data Entry Steps
TULIP – Handbook
ORCAM – E-Manual
IPAS – User Manual
TULIP – Brochure
ORCAM Concept Note.

मुख्याधिकारी

दिनांक विषय
25/02/2021मुख्याधिकारी यांच्या रजा मंजुरी बाबत
19/10/2020मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी मंजूर पदसंख्या चिन्हांकित करणे बाबत
09/07/2020मुख्याधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल महापार ( mahapar ) प्रणाली मध्ये भरणे बाबत
16/08/2018मुख्याधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल प्रतीवेदन व पुनर्विलोकन साठी सुधारित सूचना
19/05/2017मुख्याधिकारी यांनी मुख्यालयी राहणे बाबत

निधी वितरण , नियोजन , मंजुरी

दिनांक विषय
24/02/202114 व्या वित्त आयोग अनुदानच्या व्याज रक्कमेतून कोविड व इतर खर्च करणे बाबत
14/09/2020कोरोना उपाययोजना साठी वित्त आयोग मधील अनुदान वापरणे बाबत
22/07/2020स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजुर निधी ३१/०३/२०२१ पर्यंत विनियोग साठी मंजुरी पत्र
28/03/202014th वित्तीय आयोग मधील निधी -COVID19 साठी खर्च बाबत
12/01/2018योजना मधील मंजूर निधी संबधित खात्यामध्येच ठेवणे बाबत
27/05/2016योजना मधील मंजूर निधी व त्यावरील व्याज इतरत्र न वळवणे बाबत

शासन धोरण , परवानगी

दिनांक सारांश विषय
23/07/2021भ्रमणध्वनीकर्मचारी यांनी कार्यालयात भ्रमणध्वनी वापरायच्या पद्धती बाबत
15/07/2021सही पदनाम शासकीय पत्रावर सही , पदनाम , संपूर्ण नाव नमूद करणे बाबत नगर विकास विभागाचे आदेश
30/04/2021प्रशासक कालावधी नगर परिषदा नगरपंचायतीं मध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्या बाबत
29/04/2021RTSलोकसेवा हक्क अधिनियम चे बोधवाक्य व घोषवाक्य देण्यात येणा-या प्रमाणपत्र वर मुद्रित करणे बाबत
19/03/2021रोजगार हमी योजना क वर्ग नगर परिषद व नगरपंचायत मध्ये राज्य रोजगार हमी योजना अमलबजावणी बाबत
09/03/2021आकृतिबंधनगर परिषद आकृतीबंध सुधारणा मागणी पत्र
16/03/2021ड्रेस कोड शासकीय कर्मचारी यांच्या साठी ड्रेस कोड सुधारित आदेश
12/03/2021अग्निशमन सक्षम अग्निशमन सेवेचे सक्षमीकरण व आर्थिक तरतूद बाबत
26/02/2021आकृतिबंधनगर परिषद प्रशासन संचालनालय च्या सुधारित आकृतिबंध नुसार निरसित होणा-या पदाबाबत कार्यवाही प्रस्तावित करणे
24/02/2021आयकर कपात शासकीय कर्मचारी यांचे आयकर कपाती वर्ष 2021 बाबत
18/02/2021पदोन्नती पद्दोन्नती कोट्यातील पदे 100% भरन्या बाबत
13/10/2020ठराव रद्द कलम 308 अंतर्गत ठराव रद्द अमलबजावणी व विकेंद्रीकरण बाबत
15/09/2020माझे कुटुंब माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहीम
29/06/2020मराठी अनिवार्य शासन व्यवहारात राजभाषा मराठी अनिवार्य व कार्यवाही बाबत
05/06/2020ई-मेल , whatsappलॉकडाऊन काळात शासकीय कामकाज साठी ई-मेल व व्हाटस अप चा वापर ग्राह्य धरणे बाबत
24/02/2020कामकाज वेळ शासकिय कार्यालयासाठी ५ दिवसाचा आठवडा लागू करणे बाबत
14/10/2019RTIत्रयस्थ व्यक्तींना वैयक्तीक अर्ज द्वारे माहिती न देण्याच्या कार्यवाही बाबत
24/07/2019किमान वेतन किमान वेतन राज्य सरकार अधिसूचना परिपत्रक
10/06/2019अनुकंपा अनुकंपा नियुक्ती मध्ये १० % पदे भरणे बाबत
22/02/2019कंत्राटी मनुष्यबळ कंत्राटी मनुष्यबळ देयक बाबत
07/01/2019आरक्षित पदेमागासवर्गीय आरक्षित पदे भरण्याबाबत कार्यवाही बाबत
28/03/2018लेखा परीक्षण त्रयस्थ यंत्रणे कडून तांत्रिक लेखा परीक्षण करणे बाबत
27/09/2018अनधिकृत बांधकाम अनधिकृत बांधकाम दुप्पट शास्ती
04/06/2018PMCप्रकल्प सल्लागार शुल्क मार्गदर्शक सुचना
17/10/2017Crushed Sand शासकीय कामामध्ये कृत्रिम वाळू ( Crushed sand ) वापर बाबत
04/09/2017Ease of DoingEase of Doing अंतर्गत कर , नाहरकत प्रमाणपत्र इत्यादी साठी सेवा , फी व कालावधी अधिसूचित करणे बाबत
21/07/2017 अनधिकृत बांधकाम अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करणे बाबत
18/01/2017तांत्रिक मान्यता स्थानिक स्वराज्य संस्था तांत्रिक मान्यता प्रदान करणारी यंत्रणा निश्चित करणे (शुधीपत्रक)
16/05/2017 तांत्रिक मान्यता स्थानिक स्वराज्य संस्था तांत्रिक मान्यता प्रदान करणारी यंत्रणा निश्चित करणे
12/05/2017विमा नगर परिषद मालमत्ता , वाहने इत्यादी साठी विमा घेणे बाबत
18/04/2016आधार क्रमांक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय आधार क्रमांक सार्वजनिक जागी न टाकणे बाबत
19/03/2016विभाग प्रमुख जिल्हाधिकारी यांना विभाग प्रमुख ( गोपनीय अहवाल व योजना अमलबजावणी ) म्हणून घोषित करणे बाबत
06/01/2017 अग्निशमन सक्षम अग्निशमन सेवेचे सक्षमीकरण करणे बाबत
10/02/2016पदनाम स्वाक्षरी पत्रलेखनात शासकीय कामकाज करताना पदनाम , स्वाक्षरी बाबत नियम
27/09/2018खटले खटला-सरकारी-पंच-बाबत
25/02/2015निनावी तक्रार निनावी तक्रार वर कार्यवाही करणे बाबत
25/02/2015किमान वेतन किमान-वेतन-राज्य सरकार अधिसूचना बाबत
04/03/2014मोबाईल टाॅवर मोबाईल टाॅवर उभारणे व अनुषंगिक बाबी बाबत
24/02/2014तोंडी आदेश तोंडी-आदेश-न-देणे
18/01/2013निवेदन कार्यवाही शासकीय कार्यालया मध्ये प्राप्त निवेदनावर १२ आठवड्यामध्ये कार्यवाही करणे बाबत
17/08/2011व्यसनमुक्ती राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण व परवाना
28/09/2006दंड कंत्राटदार_दंडात्मक_कार्यवाही
20/05/2009कुशल अकुशल कामगार पद_व_कुशल_अकुशल_कामगार किमान_वेतन केंद्र सरकार परिपत्रक
23/07/2009 कृत्रिम वाळू शासकीय कामात कृत्रिम वाळूचा वापर करणे बाबत
12/12/2008जाहिरात, बॅनर्स नगर पालिका क्षेत्रात जाहिराती , बॅनर्स , पोस्टर लावणे बाबत
24/01/2007वेतनवाढन. प. कर्मचारी वेतनवाढ , पदोन्नती यांचे अधिकार मुख्याधिकारी यांना असल्या बाबत
16/04/1981माजी सैनिक पदभरती मध्ये माजी सैनिक यांना सवलत ( आरक्षण ) देणे बाबत
18/06/1991लिलाव जुन्या-वस्तु-लिलाव बाबत
भांडवली_मुल्यदर_व_मुल्यांकन_2020_21
को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी निर्माण कामकाज संहिता
जात-व-पोटजात-सविस्तर-प्रवर्ग
ज़िरो_पेंडेंसी_व_दैनंदिन_निर्गमता
महाराष्ट्र_मुद्रांक_अधिनियन_1958
Bombay-public-trusts-act-1950

मत्ता दायित्व , गोपनीय अहवाल

दिनांक विषय
09/09/2020मालमत्ता-व-दायित्व-विवरण-मुदतवाढ
02/06/2014मत्ता व दायीत्वे यांची वार्षिक विवरणपत्र सादर करणे बाबत
13/10/2011गोपनिय_अहवाल_जूना_आदेश

माहितीचा अधिकार शासन आदेश

दिनांक विषय
01/02/2017माहिती अधिकार दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती करिता ५० पाने मर्यादा , डिजिटल मेडिया वापर बाबत
17/10/2014माहिती_अधिकार_अर्जावर वैयक्तीक माहिती न पुरविणे बाबत
06/09/2008माहिती_अधिकार_पत्रव्यवहार_अर्ज निकाली काढणे बाबत
माहिती अधिकार बाबत मार्गदर्शक माहिती
माहिती_अधिकार_न्यायालय_निर्णय
माहिती-अधिकार-सुधारित-अधिनियम-२०१२
वैयक्तिक-माहिती-न-पुरविणे-बाबत

 6,937 total views,  3 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: