बांधकाम विभाग

दिनांक विषय
10/02/2011अतिक्रमण_पावसाळ्यात_न_काढणे_परिपत्रक
14/01/2019निविदा कामातील उणीवा दुरुस्ती कालावधी ( defect liability period ) निश्चिती करणे
14/08/2020बांधकाम-कामगार-हत्यारे-अनुदान-बंद-करणे-बाबत
02/05/2017पुतळे-उभारणे-साठी-मार्गदर्शक-सूचना
02/03/2009Third-party-technical-audit-limit
07/06/2016मार्गदर्शक-सूचना-_Hot_Mix_Hot_Laid_asphalting_works_regarding_climatic
16/01/2016रस्ता अनुदान निधी वितरण , कामे , प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी बाबत मार्गदर्शक तत्वे
अतिक्रमण_नियमनुकूल_शुध्दीपत्रक
अनधिकृत_धार्मिक_स्थळ_कार्यवाही
अल्पसंख्यांक_क्षेत्र_विकास
कंत्राटदारावर_दंडात्मक_कार्यवाही
खाजगी_यंत्रणेमार्फत_मोजणी
गाळा_भाडेपट्टा_तत्वे_राखीव
गावठाण_साठी_कर_आकारणी_परिपत्रक
गुंठेवारी-अधिनियम-2001
जुनी_मोडकळीच्या_इमारती_वरिल_कार्यवाही बाबत
टेकडी_लगत_100m_विकास_योजना_नसणे
तीर्थक्षेत्र_विकास_योजना

 1,510 total views,  1 views today

Share This On :