बांधकाम विभाग

दिनांक सारांश विषय
29/06/2021अनिधिकृत बांधकाम शासकीय, निम शासकी किंवा खासगी जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे पावसाळयात न तोडणेबाबत
28/06/2021दर सूची बांधकाम साहित्य चाचणी दर सूची 2021-22
10/02/2021नायलॉन मांजा नायलॉन माज्यांच्या वापरास व विक्रीस बंदी बाबत
10/02/2011अतिक्रमण अतिक्रमण_पावसाळ्यात_न_काढणे_परिपत्रक
14/01/2019निविदा निविदा कामातील उणीवा दुरुस्ती कालावधी ( defect liability period ) निश्चिती करणे
14/08/2020अनुदान बांधकाम-कामगार-हत्यारे-अनुदान-बंद-करणे-बाबत
02/05/2017पुतळे पुतळे-उभारणे-साठी-मार्गदर्शक-सूचना
02/03/2009तांत्रिक लेखापरीक्षणThird-party-technical-audit-limit
07/06/2016मार्गदर्शक तत्वे मार्गदर्शक-सूचना-_Hot_Mix_Hot_Laid_asphalting_works_regarding_climatic
16/01/2016 मार्गदर्शक तत्वे रस्ता अनुदान निधी वितरण , कामे , प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी बाबत मार्गदर्शक तत्वे
26/02/2019अतिक्रमण अतिक्रमण_नियमनुकूल_शुध्दीपत्रक
05/11/2016अनधिकृत धार्मिक स्थळ अनधिकृत_धार्मिक_स्थळ_कार्यवाही
09/02/2009अल्पसंख्याक क्षेत्र अल्पसंख्यांक_क्षेत्र_विकास
28/09/2006दंड कंत्राटदारावर_दंडात्मक_कार्यवाही
20/10/2018खाजगी यंत्रणा खाजगी_यंत्रणेमार्फत_मोजणी
20/10/2018गावठाण गावठाण_साठी_कर_आकारणी_परिपत्रक
30/04/2001गुंठेवारी गुंठेवारी-अधिनियम-2001
05/11/2015जुनी इमारत जुनी_मोडकळीच्या_इमारती_वरिल_कार्यवाही बाबत
14/11/2017विकास योजना टेकडी_लगत_100m_विकास_योजना_नसणे
24/08/2004तीर्थक्षेत्रतीर्थक्षेत्र_विकास_योजना

 2,300 total views,  3 views today

Share This On :
error: