संगणक विभाग

दिनांक विषय
27/08/2020IT-Security-Advisory-DIT
16/03/2020Biometric attendance system closed
27/06/2019AEBAS आधार आधारित Biometric उपस्थिती साठी मार्गदर्शक सूचना
15/06/2019आधार आधारित उपस्थिती पत्र
02/04/2019Aadhar based Biometric attendance Letter
06/07/2020ऑन लाईन सभा app
Online-Meeting-Instruction_editable
14/02/2020EODB SOP महाऑनलाईन लेटर
28/09/2016नगर विकास cctv बाबत आदेश
04/05/2019ठराव_व_कार्यवृत्त_प्रसिद्ध_करणे बाबत
01/04/2006optical-fiber टाकण्यासाठी अभिकारकांना मार्गाचा हक्क देण्याबाबत
04/03/2013Govt.-Offices-CCTV-Installation-Guidelines
10/10/2008कार्यालयात संगणकीय कामकाज करताना युनिकोड भाषा वापरणे बाबत
04/03/2013नगर परिषद कार्यालयात CCTV-बसविणे बाबत स्थायी निर्देश
03/12/2014ई-लिलाव कार्य प्रणाली चा अवलंब करणे बाबत
वार्षिक-निविदा-नमुना
05/01/2018ABM period Extension and District resource
18/10/2014E-gov-PIS-Letter
25/08/2014KDMC-e-Gov-Project-Support-letter
23/09/2014महाराष्ट्र शासन e_governance_policy
28/07/2009ABM-KDMC-implementation-project
01/08/2011संगणक ,प्रिंटर , इतर साहित्य यांचे आयुष्यमान ठरवणे व कालबाह्य झालेल्याचे विल्हेवाट लावणे बाबत
08/02/2010संगणक ,प्रिंटर , इतर साहित्य यांचे आयुष्यमान ठरवणे व कालबाह्य झालेल्याचे विल्हेवाट लावणे बाबत
04/01/2008संगणक ,प्रिंटर , इतर साहित्य यांचे आयुष्यमान ठरवणे व कालबाह्य झालेल्याचे विल्हेवाट लावणे बाबत
24/08/2017Gem-खरेदी-कार्यपद्धती-राज्य शासनास लागू करणे बाबत
01/12/2016शासकीय विभागांना खरेदी करावयाची कार्यपद्धतीची सुधारित नियमपुस्तिका
Buyer_Registration_V1.2

Mainet User Manuals :

अ.क्र विषय
1User-Manual_Account
2User-Manual_Assessment
3User-Manual_Town-Planning
4User_Manual_Authentication
5User_Manual_Care
6User_Manual_CFC
7User_Manual_Common-Master
8EIP Installation Guide
9CARE_Installation_Guide
10MRD_Installation_Manual_Biometric_XPDownload

 1,644 total views,  3 views today

Share This On :