संगणक विभाग

दिनांक सारांश विषय
27/08/2020IT सुरक्षा IT-Security-Advisory-DIT
16/03/2020BiometricBiometric attendance system closed
27/06/2019BiometricAEBAS आधार आधारित Biometric उपस्थिती साठी मार्गदर्शक सूचना
15/06/2019Biometric आधार आधारित उपस्थिती पत्र
02/04/2019Biometric Aadhar based Biometric attendance Letter
06/07/2020Online सभा ऑन लाईन सभा app
Online-Meeting-Instruction_editable
14/02/2020EODBEODB SOP महाऑनलाईन लेटर
28/09/2016CCTVनगर विकास cctv बाबत आदेश
04/05/2019Online ठराव ठराव_व_कार्यवृत्त_प्रसिद्ध_करणे बाबत
01/04/2006Optical Fiberoptical-fiber टाकण्यासाठी अभिकारकांना मार्गाचा हक्क देण्याबाबत
04/03/2013CCTVGovt.-Offices-CCTV-Installation-Guidelines
10/10/2008Unicode Useकार्यालयात संगणकीय कामकाज करताना युनिकोड भाषा वापरणे बाबत
04/03/2013CCTVनगर परिषद कार्यालयात CCTV-बसविणे बाबत स्थायी निर्देश
03/12/2014E-Auctionई-लिलाव कार्य प्रणाली चा अवलंब करणे बाबत
वार्षिक-निविदा-नमुना
05/01/2018ABMABM period Extension and District resource
18/10/2014ABM PISE-gov-PIS-Letter
25/08/2014MAINETKDMC-e-Gov-Project-Support-letter
23/09/2014POLICYमहाराष्ट्र शासन e_governance_policy
28/07/2009ABMABM-KDMC-implementation-project
01/08/2011Scrapसंगणक ,प्रिंटर , इतर साहित्य यांचे आयुष्यमान ठरवणे व कालबाह्य झालेल्याचे विल्हेवाट लावणे बाबत
08/02/2010Scrapसंगणक ,प्रिंटर , इतर साहित्य यांचे आयुष्यमान ठरवणे व कालबाह्य झालेल्याचे विल्हेवाट लावणे बाबत
04/01/2008Scrapसंगणक ,प्रिंटर , इतर साहित्य यांचे आयुष्यमान ठरवणे व कालबाह्य झालेल्याचे विल्हेवाट लावणे बाबत
24/08/2017GemGem-खरेदी-कार्यपद्धती-राज्य शासनास लागू करणे बाबत
01/12/2016Gemशासकीय विभागांना खरेदी करावयाची कार्यपद्धतीची सुधारित नियमपुस्तिका
Buyer_Registration_V1.2

Mainet User Manuals :

अ.क्र विषय
1User-Manual_Account
2User-Manual_Assessment
3User-Manual_Town-Planning
4User_Manual_Authentication
5User_Manual_Care
6User_Manual_CFC
7User_Manual_Common-Master
8EIP Installation Guide
9CARE_Installation_Guide
10MRD_Installation_Manual_Biometric_XPDownload

 3,852 total views,  1 views today

Share This On :
error: