निवडणुका संबधी शासन आदेश

दिनांकविषय
09/11/2021२६ नगर पंचायत चा सदस्य पदासाठी प्रभाग रचना , आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम
09/11/2021८६ नगरपंचायतच्या सदस्य पदाच्या ना.मा.प्र आरक्षण सुधारित कार्यक्रम
01/10/2021NP ना.मा.प्र. आरक्षण अधिनियम
06/10/2021मुदती-संपणाऱ्या-व-नवनिर्मित-नगरपरिषदांच्या-निवडणुकांकरिता-प्रभाग रचना
01/10/2021दोन-सदस्‍य-प्रभाग-अधिनियम
20/08/2021 नगरपरिषद , नगरपंचायत प्रभाग रचना बाबत डिसेंबर -२०२१ मुदत संपणा-या
02/02/2021निवडणूक कर्मचारी सानुग्रह अनुदान बाबत
13/01/2021Covid positive किंवा quarantine मतदाराचे मतदान कसे घ्यावे याबाबत सुचना
24/08/2020SOP guidelines for covid-19 निवडणूक बाबत
24/11/2020नगर परिषद / नगरपंचायत च्या सार्वत्रिक निवडणूक सप्टेंबर २०२९ ते ऑक्टोबर २०२४ कालावधी करिता अंशदान रक्कम जमा करणे बाबत .
12/10/2020नोव्हे – डिसेंबर २०२० मधील 3 नगरपरिषद व ६५ नगर पंचायती ची प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत कार्यक्रम
15/07/2020नोव्हे – डिसे २०२० मध्ये कालावधी संपणा-या नगरपरिषद नगरपंचायतीच्या सदस्य संख्या निश्चित करणे बाबत
06/02/2020एक सदस्य प्रभाग रचनेनुसार प्रभाग रचना करणे सुधारित आदेश
10/02/2020स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सार्वत्रिक निवडणूक सप्टेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२४ कालावधी करीता रक्कम जमा करणे बाबत
12/03/2020 नगरपरिषद नगरपंचायती अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा २०२०
06/02/2020 प्रभाग रचना (नकाशे ,kml file , आरक्षण ) तपासणी साठी प्राधिकृत अधिकारी बाबत
14/06/2018 थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष यांचे वित्तीय अधिकार
22/05/2015नगर परिषदा नगर पंचायती सदस्य संख्या निश्चिती करणे
12/10/2017प्रचार कालावधी बाबत आदेश
17/04/2015स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक साठी विधानसभाची मतदार यादी ग्राह्य धरणे बाबत
26/10/2017स्थानिक स्वराज्य संस्था साठी मतदार यादीचा अचूक डेटा मिळणे बाबत
11/10/2010स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील मयत अथवा स्थानांतरीत मतदार बाबत करावयाची कार्यवाही
24/04/2007स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार यादी तयार करणे बाबत
09/10/2012बोटाला शाई लावण्याबाबतचे आदेश.
03/02/2017name of ballot paper regarding order
10/06/2010VOTING OF BLIND PERSON ORDER
18/02/2017मतमोजणी-करावयाची-पध्दत
28/03/2013TO-SEE-RESULT-IN-NEW-CU
03/01/2014BLACK DMM
12/03/2012EVM SETTING & SEALING ORDER
31/12/2012END BUTTON ORDER
17/02/2012HOW TO SEE RESULT IN NEW CU
12/11/2013स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक मध्ये NOTA बटन उपलब्ध करून देणे बाबत
26/11/2013NOTA बटन वापरा बद्दल पूरक सूचना
18/06/2013USE OF WHITE DMM ORDER
टपाली-मतमोजणी मार्गदर्शक सूचना
मतमोजणी पूर्वी घेण्याची शपथ

 5,034 total views,  5 views today

Share This On :
error: