शासन धोरण

अ.क्रविषय
1नागरी घनकचरा संदर्भात प्रकल्प अहवाल -आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता
2शासकीय वर्तमानपत्र , टी. व्ही. वरील जाहिरात साठी दर निश्चित करणे बाबत
3५० कोटी अंतर्गत २०१९ मध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवड धोरण
4अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६
5दिव्यांग धोरण १९९५
6नागरी घनकचरा व्यवस्थापन संदर्भात नागरीकांना मार्गदर्शक तत्वे
7राष्ट्रीय नागरी परिवहन विषयक धोरण
8राष्ट्रीय नागरी स्वच्छता विषयक धोरण
9विकेंद्रीत जल-मल:निस्सारण संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे
10बांधकाम उपविधी 2016
11सल्लागार समितीचे स्वच्छ भारत अभियाना संदर्भात परिपत्रक
12नागरी घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्या संदर्भात मार्गदर्शक पुस्तिका
13मल:निस्सारण संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे
14राष्ट्रीय नागरी आजिवीका अभियान संबंधी दस्तऐवज
15राष्ट्रीय आपत्ति व्यवस्थापन संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे
16राष्ट्रीय जल धेारण
17बारावा वित्त आयोग – नागरी घनकचरा संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे
18नागरी सेवा नियम सुधारित 2019 वेतन 7th pay नुसार

 3,926 total views,  1 views today

Share This On :

2 thoughts on “शासन धोरण”

Leave a Comment

error: