# दिव्यांग ( अपंग ) व्यक्ती करीता योजना

राज्य सरकार द्वारा अपंग व्यक्तींना अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ च्या तरतुदी नुसार अंध व अपंग व्यक्तींना जमिनी सवलती देणे बाबत अध्यादेश काढून मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत . या अध्यादेशा नुसार

 • निवासी घरे बांधण्यासाठी किंवा वाटपासाठी संस्था ना ३ % घरे अपंग साठी राखीव ठेवावे .
 • वाणिज्य किंवा औद्योगिक कामासाठी जमिनी बाजार मूल्याच्या ५% इतकी कब्जेह्क्काची किंमत आकारून जमीन कब्जेहक्काने देण्यात यावी .
 • अपंग शाळेसाठी जमिनी बाजार मूल्याच्या ५% इतकी कब्जेह्क्काची किंमत आकारून जमीन कब्जेहक्काने देण्यात यावी .

तसेच अपंग कल्याण निधी अंतर्गत ३% निधी राखीव ठेवला जातो . नागरी भागात सदर निधी पुढील कामासाठी वापरला जाऊ शकतो.

 • शालेय शिक्षण / उच्च शिक्षण / खेळाडू करिता शिष्यवृत्ती
 • घरकुल साठी अर्थसहाय्य
 • उदरनिर्वाह/ व्यवसाय / साहित्य खरेदी साठी अपंग व्यक्तींच्या मागणी नुसार निधी थेट लाभार्थी खात्यात देणे
 • वैद्यकीय खर्चासाठी
 • प्रवास सवलत देणे .
 • स्टोल उभारणी साठी अर्थ सहाय्य
 • व्हील चेअर साठी सहाय्य
 • अंध अपंगां करिता ऑडिओ लायब्ररी तयार करणे
 • व्यायाम शाळा बांधणे
 • अपंग लग्नाकरिता , बचत गट अर्थ सहाय करणे
 • रात्र निवारा उभारणे
 • पेन्शन योजना , बेरोजगार भत्ता देणे
 • तसेच अपंग कल्याण करीता प्रचार , प्रसार साठी खर्च करणे
 • तसेच स्थानिक परिस्थिती नुसार काम प्रस्तावित करणे .

सदर निधीचा वापर करताना अपंग व्यक्तीचा प्राधान्य क्रम हा

 • ८० ते १०० अपंग व्यकी
 • ६० ते ८० अपंग व्यक्ती
 • ४० ते ६० अपंग व्यक्ती

असा ठेवावा . तसेच सदर निधी कोणत्या कामासाठी उपयोग मध्ये आणावयाचा आहे हे सर्वस्वी तेथील स्थानिक प्रशासन वर अवलंबून आहे.

 5,227 total views,  3 views today

Share This On :

3 thoughts on “# दिव्यांग ( अपंग ) व्यक्ती करीता योजना”

 1. बाळासाहेब डमाळे मि चाळीस टक्के ४० आहे मला नोकरी कारायची आहे

  Reply

Leave a Comment

error: