आरोग्य विभाग

दिनांक सारांश विषय
10/02/2021नायलॉन मांजा नायलॉन माज्यांच्या वापरास व विक्रीस बंदी बाबत
01/02/2021घनकचरा व्यवस्थापन घनकचरा व्यवस्थापन साठी तात्पुरती जागा घेणे बाबत
29/06/2019कत्तलखाने कत्तलखाने_बंद_ठेवणे बाबत
17/09/2019हरित ब्रॅडहरित ब्रँड Subsidy बाबत
01/07/2019 घनकचरा व्यवस्थापन घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत युझर चार्जेस USER Charges बाबत
31/10/2018पदोन्नती सफाई कामगार या पदावरून आरोग्य निरीक्षक या पदावर पदोन्नती मिळणे बाबत
09/08/2018 कत्तलखाने कत्तलखाना_मार्गदर्शक_सुचना
10/07/2018प्लास्टिक प्लस्टीक_व_थर्मकोल_बैन
07/03/2018मानधन सफाई-कामगार-मानधन-GR
27/04/2017 हरित ब्रॅड हरित-ब्रँड परवानगी बाबत
25/03/2015 कत्तलखाने कत्तलखाना मध्ये एका दिवशी १० जनावरे कत्तल बाबत mpcb चा आदेश
28/09/2010वेतन सफाई_कामगार_वेतन_अधिसूचना
03/03/2006 प्लास्टिक प्लास्टीक_पिशव्या_नियम_2006
03/11/2006वृक्ष जतन नागरी क्षेत्रात झाडांचे रक्षण व जतन अधिनियम १९७५

 4,422 total views,  5 views today

Share This On :
error: