नगर परिषद कर्मचारी

कार्यालयीन आदेश व कार्यपद्धती

दिनांक सारांश विषय
11/05/2020मत्ता दायित्व मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर मुदतवाढ देणे बाबत
04/07/2019पद भरती पदभरती मध्ये मराठा-आरक्षण-13% देणे बाबत
01/06/2019जाहिरात दर मान्यता प्राप्त वृत्तपत्र जाहिरात दर
04/06/2019भोजन वेळ राज्य शासकीय कार्यालयात भोजनाची वेळ निश्चित करने बाबत
08/01/2008संगणक अहर्ता संगणक अहर्ता बाबत
24/04/2014तोंडी आदेश तोंडी आदेश न देणे बाबत
04/02/2013संगणक अहर्ता संगणक अहर्ता अट शिथिल बाबत
10/10/2008युनिकोड भाषा वापर कार्यालयात संगणकीय कामकाज करताना युनिकोड भाषेचा वापर करणे बाबत

वारसा हक्क , अनुकंपा नियुक्ती

दिनांक सारांश विषय
22/06/2021सेवा योजन चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी यांच्या मुलांस / अविवाहित शासकीय सेवेत सेवायोजन शिफारस अट रद्द करणे बाबत
06/01/2021अनुकंपा अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत
11//09/2019अनुकंपा अनुकंपा नियुक्ती 20 % मर्यादा
11/07/2019अनुकंपा महानगरपालिका , नगरपालिका मध्ये कर्मचा-याच्या वारसास अनुकंपा नियुक्तीतील सुधारणा बाबत
10/06/2019अनुकंपा अनुकंपा_पदभरती_मर्यादा_20%
21/09/2017अनुकंपा अनुकंपा नियुक्ती संबधी शासन निर्णय एकत्रीकरण
28/04/2018अनुकंपा लाड-पागे-वारसा-नियुक्ती बाबत
26/02/2014अनुकंपा लाड_पागे_समिती_वारसा_हक्क अमलबजावणी बाबत
21/10/2011अनुकंपा लाड_पागे_समिती_वारसा_नियुक्ती अमलबजावणी बाबत
10/11/2015अनुकंपा लाड-पागे समिती वारसा-हक्क सुरु ठेवणे बाबत
22/10/2008सदनिकाश्रम साफल्य योजना अंतर्गत सफाई कामगार वारसांना सदनिका
10/09/2007अनुकंपा लाड-पागे-समिती-वारसा-हक्क सफाई कामगार
11/08/2006अनुकंपा लाड-पागे-समिती-वारसा-हक्क
अनुकंपा अनुकंपा नियुक्ती सर्व नियम

सेवा निवृत्ती , निवृत्ती वेतन

दिनांक विषय
25/06/2020तात्पुरते निवृत्तीवेतन विभाग प्रमुखांनी अदा करणे बाबत
15/07/2019निवृत्तीवेतन धारक यांना ०१/०१/२०१९ पासून 12% महगाई भत्ता देणे बाबत
19/06/2013न.प. कर्मचारी यांचे संवर्ग मध्ये समावेशन झाल्यानंतर शासकीय कर्मचारी प्रमाणे निवृत्ती_वेतन_व_रजा_अंशदान_बाबत
विशाखा-समिती

 3,923 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: