सभा कामकाज व निवडणूक विभाग

दिनांक सारांश विषय
28/06/2021online सभा महानगरपालिका / नगरपरिषदा /नगरपंचायतींच्या सभा व निवडणूकां online घेणे बाबत.
18/12/2020online सभा कोरोना काळात ऑनलाइन सभा घेणे बाबत
08/09/2020रिक्त पद नगराध्यक्ष रिक्त पद निवडनुक
30/07/2020वाहन नगराध्यक्ष_वाहन_खरेदी_मर्यादा बाबत
03/07/2020online सभा लॉकडाऊन-सभा-बाबत-आदेश
03/07/2020online सभा सभा_मिटींग_online_आयोजन_मदत
27/12/2018जात वैधता जात वैधता प्रमाणपत्र 1 वर्ष मुदतवाढ अध्यादेश
12/07/2019कलम 308कलम 308 बाबत मार्गदर्शन
04/05/2019online सभा सर्व साधारण सभा ठराव ऑनलाईन 7 दिवसात प्रसिद्ध करणे
13/09/2019वित्तीय अधिकार वित्तीय अधिकार सर्वसाधारण सभा, स्थायी सभा आणी विशेष सभा परिपत्रक बाबत
27/09/2018अध्यक्ष थेट_अध्यक्ष_संविदा_अधिकार
23/08/2019 अध्यक्ष न-प-अध्यक्ष-मानधन बाबत
03/12/2007कलम 308कलम 308 बाबत सूचना
20/07/1993सदस्य हस्तक्षेप महिला_नगरसेवक_चे_पती_हस्तक्षेप_बाबत_अधिनियम तरतूद व परी पत्रक
22/07/2007विषय समित्या विषय समित्या नियम
01/04/1966सभा कामकाज नप_सभा_कामकाज_चालवणे_नियम_1966
01/04/1966विषय समिती विषय_समिती_निवडनुक_नियम_1966
01/04/2006सभापती निवड विषय_समिती_सभापती_निवड_नियम_2006
04/02/2020 अध्यक्ष नगराद्यक्ष निवड सदस्यांकडून राजपत्र
01/04/1995अधिनियम लोक_प्रतिनिधित्व_अधिनियम_1951
03/04/2020 online सभा लॉकडाऊन_सभा_व_निवडनुक_बाबत
13/09/2019सभा भत्ते सभा-भत्ते_खर्च-तरतुदी
20/05/1995स्वीकृत सदस्य स्विकृत_सदस्याचे_अधिकार_पत्र
आचार संहिता आदर्श-आचार-संहिता
प्रश्नावली निवडनुक नगरपरिषद

 2,203 total views,  13 views today

Share This On :
error: