सभा कामकाज व निवडणूक विभाग

दिनांक विषय
18/12/2020कोरोना काळात ऑनलाइन सभा घेणे बाबत
08/09/2020नगराध्यक्ष रिक्त पद निवडनुक
30/07/2020नगराध्यक्ष_वाहन_खरेदी_मर्यादा बाबत
03/07/2020लॉकडाऊन-सभा-बाबत-आदेश
03/07/2020सभा_मिटींग_online_आयोजन_मदत
27/12/2018जात वैधता प्रमाणपत्र 1 वर्ष मुदतवाढ अध्यादेश
12/07/2019कलम 308 बाबत मार्गदर्शन
04/05/2019सर्व साधारण सभा ठराव ऑनलाईन 7 दिवसात प्रसिद्ध करणे
13/09/2019वित्तीय अधिकार सर्वसाधारण सभा, स्थायी सभा आणी विशेष सभा परिपत्रक बाबत
27/09/2018थेट_अध्यक्ष_संविदा_अधिकार
23/08/2019न-प-अध्यक्ष-मानधन बाबत
कलम 308 बाबत सूचना
महिला_नगरसेवक_चे_पती_हस्तक्षेप_बाबत_अधिनियम तरतूद व परी पत्रक
22/07/2007विषय समित्या नियम
नप_सभा_कामकाज_चालवणे_नियम_1966
विषय_समिती_निवडनुक_नियम_1966
विषय_समिती_सभापती_निवड_नियम_2006
नगराद्यक्ष_निवड_सदस्यांकडून
लोक_प्रतिनिधित्व_अधिनियम_1951
लॉकडाऊन_सभा_व_निवडनुक_बाबत
सभा-भत्ते_खर्च-तरतुदी
स्विकृत_सदस्याचे_अधिकार_पत्र
आदर्श-आचार-संहिता
निवडनुक-नगरपरिषद

 1,901 total views,  1 views today

Share This On :