सभा कामकाज व निवडणूक विभाग

दिनांक सारांश विषय
२२/१०/२०२१सभा महानगरपालिका नगरपरिषदा/नगरपंचायतींच्या सभा च्या प्रत्यक्ष उपस्थिती बाबत .
20/08/2021प्रभाग रचना नगरपरिषद , नगरपंचायत प्रभाग रचना बाबत डिसेंबर -२०२१ मुदत संपणा-या
28/06/2021online सभा महानगरपालिका / नगरपरिषदा /नगरपंचायतींच्या सभा व निवडणूकां online घेणे बाबत.
18/12/2020online सभा कोरोना काळात ऑनलाइन सभा घेणे बाबत
08/09/2020रिक्त पद नगराध्यक्ष रिक्त पद निवडनुक
30/07/2020वाहन नगराध्यक्ष_वाहन_खरेदी_मर्यादा बाबत
03/07/2020online सभा लॉकडाऊन-सभा-बाबत-आदेश
03/07/2020online सभा सभा_मिटींग_online_आयोजन_मदत
03/04/2020online सभालॉकडाऊन_सभा_व_निवडनुक_बाबत
04/02/2020अध्यक्षनगराद्यक्ष निवड सदस्यांकडून राजपत्र
06/02/2020प्रभाग रचना प्रभाग रचना (नकाशे ,kml file , आरक्षण ) तपासणी साठी प्राधिकृत अधिकारी बाबत
12/07/2019कलम 308कलम 308 बाबत मार्गदर्शन
04/05/2019online सभा सर्व साधारण सभा ठराव ऑनलाईन 7 दिवसात प्रसिद्ध करणे
13/09/2019सभा भत्तेसभा-भत्ते_खर्च-तरतुदी
13/09/2019वित्तीय अधिकार वित्तीय अधिकार सर्वसाधारण सभा, स्थायी सभा आणी विशेष सभा परिपत्रक बाबत
23/08/2019अध्यक्षन-प-अध्यक्ष-मानधन बाबत
27/12/2018जात वैधता जात वैधता प्रमाणपत्र 1 वर्ष मुदतवाढ अध्यादेश
27/09/2018अध्यक्ष थेट_अध्यक्ष_संविदा_अधिकार
14/06/2018वित्तीय अधिकार थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष यांचे वित्तीय अधिकार
22/07/2007 विषय समित्याविषय समित्या नियम
03/12/2007कलम 308कलम 308 बाबत सूचना
01/04/2006सभापती निवडविषय_समिती_सभापती_निवड_नियम_2006
01/04/1966सभा कामकाज नप_सभा_कामकाज_चालवणे_नियम_1966
01/04/1966विषय समिती विषय_समिती_निवडनुक_नियम_1966
01/04/1995अधिनियम लोक_प्रतिनिधित्व_अधिनियम_1951
20/05/1995स्वीकृत सदस्य स्विकृत_सदस्याचे_अधिकार_पत्र
20/07/1993सदस्य हस्तक्षेपमहिला_नगरसेवक_चे_पती_हस्तक्षेप_बाबत_अधिनियम तरतूद व परी पत्रक
आचार संहिता आदर्श-आचार-संहिता
प्रश्नावली निवडनुक नगरपरिषद

 4,801 total views,  3 views today

Share This On :
error: