नियम / कायदे

अ.क्रविषय
1ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण नियम 2000
2राष्ट्रीय हरित कायदा 2010
3अंपग अधिकार अधिनियम २०१६ ( मराठी )
4मुंबई दुकाने व आस्थापना कायदा 1948
5महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 1981
6जैव-वैद्यकीय टाकावू पदार्थ (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 1998
7महाराष्ट्र जैव विविधता नियम 2008
8Maharashtra-Biological-Diversity-Rules-2008
9पाणी प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण संबंधी अधिभार नियम 1978
10पर्यावरण संरक्षण नियम 1986
11प्राण्यांबाबत क्रूर वर्तन प्रतिबंध (कत्तलखाने ) नियम 2001
12प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान व चाचणी तंत्रज्ञान (गैरवापर प्रतिबंध व नियंत्रण नियम) 2003
13प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान व चाचणी प्रतिबंध व नियंत्रण नियम 2003
14विवाह नोंदणी कायदा १९९९
15नगरपरिषद संवर्ग भरती व सेवा शर्ती नियम 2006
16नगरपरिषद घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम 2000
17नगरपरिषद संवर्ग भरती व सेवा शर्ती सुधारित नियम 2010
18महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम निवृत्ती वेतन
19महाराष्ट्र नागरी सेवा ज्येष्ठता नियमन नियम 1982
20महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम शिस्त व अपील
21महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशव्या उत्पादन व वापर नियम 2007
22महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशव्या उत्पादन व वापर नियम 2006
23महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवा शर्ती व अटी ) नियम 1981
24विकास नियंत्रण व विकास नियम
25जनगणना नियम 1990
26श्वान नियंत्रण सुधारित नियम 2010
27महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता हस्तांतरण नियम 1983
28श्वान नियंत्रण नियम 2001
29महाराष्ट्र माहिती अधिकार सुधारणा नियम 2012
30महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारित वेतन नियम 2009
31महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम 1981
32महाराष्ट्र नागरी सेवा नियुक्ती, बडतर्फी इत्यादी संदर्भात नियम 1981
33महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979
34महाराष्ट्र जन्म मृत्यु नोंदणी नियम 2000
35मुंबई स्थानिक लेखा परिक्षण नियम 1931
36महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५
37वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 1978
38मुंबई वित्त नियम 1959
39महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968
40महाराष्ट्र भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952
41भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952 तरतुदी ( इंग्रजी )

 8,097 total views,  7 views today

Share This On :

11 thoughts on “नियम / कायदे”

  • Usallly it depends type of work refer to GR Dated 14/01/2019 in अभियांत्रिकी सेवा >> बांधकाम विभाग

   Reply
 1. अधिसुचना दिनांक 11 जानेवारी 2007 ची मराठी आवृत्ती शेअर करा

  Reply
 2. पाईपलाईन टाकने कोणकोणत्या निधीतून घेता येते याची जीआर व माहिती कृपया देणे

  Reply
 3. कमी बोलीची निविदा असूनही स्थायी समिती ने नाकारल्यास काय करावे

  Reply
 4. सद्यास्थितीत सदरच्या कामाची आवश्यकता नाही असा ठराव सभेची मान्यता घेऊन मंजूर करण्यातय येत आहे.असेच ठरावात नमुद करुन घ्यावे.

  Reply
 5. नगरपरिषद कडुन डिपोजीट द्युन भाडेतत्त्वावर घेतलेले दुकान चे नियम व अटी सांगा

  Reply
 6. अनुदानित संस्था आहे कुतलेही वेतनेतर अनुदान मिळत नाही नगरपरिषदेची जागा व बिल्डिंग आहे आता पर्यंत कुठलेही करार agreement केलेली नाही परवा एकदम पाच वर्षाची कर भरा म्हणून नोटीस दिले संस्थेची आर्थिक परिस्थिती नाही गरीब मुले शिकतात कर परवडत नाही पुढे भाडा पण मगणार काय भाडा कोण निश्चित करतो शैक्षणिक आराखड्यातील जागा व बिल्डिंग आहे शाळेला शील करण्याचे अधिकार आहे का ? पुढे आम्ही काय करावे मार्गदर्शन करावे

  Reply
  • शैक्षणिक इमारत असल्या कारणाने ५०% मालमत्ता करात सूट मिळेल. भाडे निश्चिती नप द्वारे केल्या जाते . तसेच भाडे थकीत राहल्यास मालमत्ता जप्ती किंवा सील होऊ शकते.

   Reply

Leave a Comment

error: