विविध नमुन्यातील अर्ज

अ.क्र विषय
1अर्धसमास लेखा आक्षेप नमुना
2User Transfer Form for DSC
3कंत्राटी मनुष्यबळ निविदा नमुना व अटी व शर्ती
4MAHAPAR Online Soft Copy नमूना ( परिशिष्ट ड ते इ )
5जन्म मृत्यू नोंद उपलब्ध नसल्या बाबत प्रमानपत्र
6RTI अपील खुलासा नमुना
7शासकीय पत्रव्यवहार साठी letterhead नमुना
8Proforma of General Information from Municipal Council / Nagar Panchayat
9CR प्रमाणपत्र 3 महिन्यापेक्षा कमी कालावधी असल्यास
10वेतन निश्चिती नमुना
11संवर्ग बदली विकल्प नमुना
12सेवार्थ आय. डी. , NPS निवेदन विनंती अर्ज
13गोपनीय अहवाल नवीन ( C R ) 2017-18 नमुना
14संवर्ग कर्मचारी वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देने बाबत विनंती अर्ज नमुना
15मत्ता व दायित्व विवरण परिपत्रक व नमुना
16वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती नमुना
17नगर परिषद काम बंद आंदोलन बाबत नमुना
18सुधारित वेतन निश्चिती साठी नमुना
19लहान कुटुंब असले बाबत प्रतिज्ञापत्र नमुना
20कंत्राटी मनुष्यबळ निविदा नमुना
21Project report Lgs
22कोषागार रक्कम जमा करण्यासाठी चलान
23RTI अंतर्गत माहिती देणे, नाकारणे शुल्क आकारणे , सूचना देणे पोहोच घेणे बाबत अधिकृत नमुना
24RTI वैयक्तिक माहिती नाकारणे , न्यायालयीन बाबी , शुल्क न भरले ची नोटीस बाबत अधिकृत नमुना
25ई निविदा व ई लिलाव साठी नोडल लॉगीन बनवणे बाबत
26क्षतीपुर्ती बंधपत्र

 6,947 total views,  1 views today

Share This On :
error: