विविध नमुन्यातील अर्ज

अ.क्र विषय
1अर्धसमास लेखा आक्षेप नमुना
2User-Transfer-Form for DSC
3कंत्राटी_मनुष्यबळ_निविदा नमुना व अटी व शर्ती
4MAHAPAR-Online-Soft-Copy-नमूना-परिशिष्ट-ड-इ
5जन्म मृत्यू नोंद उपलब्ध नसल्या बाबत प्रमानपत्र
6RTI अपील खुलासा नमुना
7शासकीय पत्रव्यवहार साठी letterhead नमुना
8Proforma of General Information from Municipal Council / Nagar Panchayat
9CR-प्रमाणपत्र
10वेतन-निश्चिती-नमुना
11संवर्ग बदली विकल्प नमुना
12सेवार्थ आय. डी. , NPS निवेदन विनंती अर्ज
13गोपनीय अहवाल महापार नवीन (C R ) नमुना
14संवर्ग कर्मचारी वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देने बाबत विनंती अर्ज नमुना
15मत्ता व दायित्व विवरण परिपत्रक व नमुना
16वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती नमुना
17नगर परिषद काम बंद आंदोलन बाबत नमुना
18सुधारित वेतन निश्चिती साठी नमुना
19लहान कुटुंब असले बाबत प्रतिज्ञापत्र नमुना
20कंत्राटी_मनुष्यबळ_निविदा नमुना
21Project report Lgs
22कोषागार रक्कम जमा करण्यासाठी चलान
23RTI अंतर्गत माहिती देणे, नाकारणे शुल्क आकारणे , सूचना देणे पोहोच घेणे बाबत अधिकृत नमुना
24RTI वैयक्तिक माहिती नाकारणे , न्यायालयीन बाबी , शुल्क न भरले ची नोटीस बाबत अधिकृत नमुना
25ई निविदा व ई लिलाव साठी नोडल लॉगीन बनवणे बाबत
26क्षतीपुर्ती बंधपत्र

 3,099 total views,  5 views today

Share This On :
error: