संवर्ग आकृतिबंध व पदे

संवर्ग जबाबदारी व कर्तव्य

दिनांक विषय
12/02/2018नप संवर्ग सुधारीत संपूर्ण आकृतीबंध निश्चिती बाबत शासन निर्णय
12/02/2018२,००,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या अ वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018१,००,००० – २,००,००० लोकसंख्या असलेल्या अ वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018७५,००० – १,००,००० लोकसंख्या असलेल्या ब वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018७५,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ब वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018२५,००० – ३९,९९९ लोकसंख्या असलेल्या क वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018२५,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या क वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018१०,००० – २४,९९९ लोकसंख्या असलेल्या नगरपंचायत मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018१०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या नगरपंचायत मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत

आकृतिबंध , बिंदूनामावली पदे

दिनांक विषय
22/02/2022मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांची संख्या चिन्हांकित करणे बाबत
13/08/2021 विभागस्तर व जिल्हास्तर आकृतीबंध पदाबाबत
06/07/202105 मे 2021 निर्णयानुसार सरळसेवेने भरती साठी सुधारित बिंदू नामावली
06/02/2020सुधारित आकृतिबंध नुसार पद निहाय जबाबदारी व कर्तव्य निश्चित करणे बाबत पत्र
11/12/2019कर प्रशासकीय संवर्ग वेतनश्रेणी सुधारित केल्या बाबत
11/09/2019स्वच्छता निरीक्षक पदासाठी नगर परिषद निहाय पदाची संख्या व निश्चिती बाबत
06/05/2019स्वच्छता_निरीक्षक_पदासाठी _अधिसूचना
12/02/2018नगर परिषद मंजूर आकृतिबंध
03/11/2017शासन राजपत्र संवर्ग_एकुण_जागा व संख्या
05/07/2016नव्याने स्थापन झालेल्या नगर परिषद नगर पंचायत आकृतिबंध
संवर्ग-रिक्त-पद-2020
कर व प्रशासकीय सेवा संवर्ग पदसंख्या 2020

 5,396 total views,  7 views today

Share This On :
error: