दिनांक विषय
28/09/2021 विभागस्तर व जिल्हास्तर रिक्त पदावर संवर्ग कर्मचारी यांची पदस्थापना आदेश
30/08/2021विशेष कारणास्तव करावयाच्या बदलीबाबतचे आदेश 2021-2022
09/08/2021संवर्ग नियतकालिक बदली आदेश क्रमांक-1 ऑगस्ट 2021-2022
09/08/2021संवर्ग नियकालिक बदली आदेश क्रमांक-2 ऑगस्ट 2021-2022
09/08/2021संवर्ग विंनती बदली आदेश ऑगस्ट -2021
03/08/2021वदली विकल्प सादर करणे बाबत
03/08/2021 परिशिष्ट १ रिक्त पद माहिती – स्थापत्य संवर्ग
03/08/2021 परिशिष्ट १ रिक्त पद माहिती – लेखापाल संवर्ग
03/08/2021 परिशिष्ट १ रिक्त पद माहिती – पाणीपुरवठा संवर्ग
03/08/2021 परिशिष्ट १ रिक्त पद माहिती – विद्युत संवर्ग
03/08/2021 परिशिष्ट १ रिक्त पद माहिती – संगणक संवर्ग
03/08/2021 परिशिष्ट १ रिक्त पद माहिती – कर संवर्ग
10/08/2020कर निर्धारण सेवा बदली आदेश – 2020 ( १ – ४१ )
10/08/2020कर निर्धारण सेवा बदली आदेश – 2020 ( ४२- ७५ )
10/08/2020कर निर्धारण सेवा बदली आदेश – 2020 ( ७६ – १६९ )
10/08/2020स्थापत्य अभियंता बदली आदेश – 2020 ( १ – ४१ )
10/08/2020संगणक अभियंता बदली आदेश – 2020 ( १- २५ )
10/08/2020विद्युत अभियंता बदली आदेश – 2020 ( १- २० )
10/08/2020अग्निशमन सेवा बदली आदेश – 2020 ( १- ६ )
10/08/2020लेखापाल व लेखापरीक्षण बदली आदेश – 2020 ( १- ३४ )
10/08/2020पाणीपुरवठा व मलनिःसारण बदली आदेश – 2020 ( १- २० )
10/08/2020विनंती बदली आदेश – 2020 ( १- १७ )
11/09/2019नियतकालिक संवर्ग बदली आदेश – 2019
29/08/2019संगणक अभियांत्रिकी बदली आदेश – 2019
09/04/2018समुपदेशनाद्वारे_बदली_धोरण
संवर्ग बदली पात्र कर्मचारी यादी – 2020
31/05/2017नियतकालिक संवर्ग कर्मचारी बदली आदेश – २०१७ आदेश क्रमांक – 1
31/05/2017नियतकालिक संवर्ग कर्मचारी बदली आदेश – २०१७ आदेश क्रमांक – 2
31/05/2017नियतकालिक संवर्ग कर्मचारी बदली आदेश – २०१७ आदेश क्रमांक – 3

 6,530 total views,  3 views today

Share This On :
error: