पाणीपुरवठा , मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा

पेपर १ – नगर परिषद प्रशासन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व ओद्योगिक नगरी अधिनियम – १९६५ माहिती अधिकार कायदा – २००५ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम – २०१५ नागरी सेवा निवृत्ती नियम – १९८२ नागरी सेवा रजा नियम – १९८१ नागरी सेवा नियम – १९८१ केंद्र शासन व राज्य शासन पुरस्कृत योजना पेपर २ – पाणीपुरवठा …

Read moreपाणीपुरवठा , मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा

 430 total views,  6 views today

Share This On :
error: