कर निर्धारण विभाग

दिनांक विषय
09/09/2020माजी सैनिकांना मालमत्ता कर सूट देणे बाबत
04/02/2020चतुर्थ_वार्षिक_मार्गदर्शक_तत्वे
20/12/2019चतुर्थ_वार्षिक_कर_आकारणी_पत्र
16/09/2000चतुर्थ-वार्षिक-कर-वाढ
20/09/2019गाळा_स्थावर_मालमत्ता_हस्तांतरण_2019
07/08/2019हिबनामा (मौखिक बक्षीस पत्र ) हस्तांतरण बाबत
29/06/2019कत्तलखाना_बंद_ठराव_सण_दिवस
30/03/2019गाळा_आरक्षण_अनुसूचित_जाती_जमाती_
01/01/2016गाळा_आरक्षण_मराठी_साहित्य_करिता
06/01/2015हिबनामा_हस्तांतरण_writ_petition
26/11/1998खेळ-मैदान-देणे-न्यायालय-निकाल
21/04/2011नप_मालमत्ता_कर_मंडळ_अधिनियम_2011
24/11/2017मोकळ्या_जमिन_वर_मालमत्ता_कर
02/08/2010पाणीपुरवठा_दर_मार्गदर्शक_सुचना
27/09/2018अनाधिकृत_बांधकाम_शास्ती_दर
05/06/2010कर_आकारणी_भांडवली_मुल्य_अद्यादेश
16/05/2017मोबाइल_टॉवर_मालमत्ता_कर
02/09/2016मागासवर्गीय_विद्याथी_वसतिगृह_कर
20/12/2018शासकीय_विद्युत_कन्म्पनी_कर_माफ
21/04/2011नगरपालिका-कर-मंडळ
25/03/2011गाळा भाडे नुतनीकरण
09/01/2017शहीद-सैनीक-माफ-कर
06/12/2017घरमिळकतीवर_बोजा_न_करणेबाबत
13/02/2019रहिवासी-दाखला-व-इतर
04/09/2017कर_अपिलीय_अधिकार_अधिनियम
12/12/2019आर्थिक-मागास-10%-GR-
10/03/2010आगाऊ_व_परिस्थितीकीय_योजना_सुट_gr_
28/10/2004गाळे_हस्तांतरण_दिर्घमुदत_निर्देश_24
23/10/2002गाळा_भाडेपट्टा_तत्वे_राखीव_
आगाऊ कर भरणा केल्यास सूट साठी प्रस्ताव नमुना
जाहिरात-कर-नियम-1970
मोबाइल-टॉवर-धोरण-2018
मालमत्ता_हस्तांतरण_नियम_1983
वसुली_करन्याची_प्रणाली_2017
मालमत्ता-कर-नियम-1969

 2,003 total views,  1 views today

Share This On :